'Himandoo IV', 2017, ett konstverk av Martin Wickström
Himandoo IV, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

50 x 50 cm