'Himandoo III', 2017, ett konstverk av Martin Wickström
Himandoo III, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

50 x 50 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.