'High noon', 2019, ett konstverk av Aldrig Normal
High noon, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Acrylic

50 x 50 x 1 cm

Unikt

206 EUR

dark with depth

Transport och andra avgifter kan tillkomma.