'Helping hands 2', 2011, ett konstverk av Monica Sandell
Helping hands 2, 2011

Storlek:

Edition:

29 x 7 cm

Unikt

Svartbrännande chamottelera