'Helping hands, 2ex', 2011, ett konstverk av Monica Sandell
Helping hands, 2ex, 2011

Storlek:

Edition:

Pris:

32 x 9 cm

Unikt

12 500 SEK

Brons, upplaga 6 ex