'Heelwork', 2017, ett konstverk av Linnea Rygaard
Heelwork, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil, Acrylic

240 x 240 cm