'Hårda bud', 2013, ett konstverk av Kent Karlsson
Hårda bud, 2013