'Hålla ihop/Keep together', 2018, ett konstverk av Carina Söderström
Hålla ihop/Keep together, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil, Olja

110 x 110 cm

Unikt

Hålla ihop

Transport och andra avgifter kan tillkomma.