'Här inne verkade allt som vanligt', 2020, ett konstverk av My Lindh
Här inne verkade allt som vanligt, 2020

Storlek:

Edition:

Pris:

5 x 100 cm

5

4 480 SEK

Text glued to the wall.