'Gula Bågar', 2003, ett konstverk av Gösta Wessel
Gula Bågar, 2003

Detaljer

Teknik/medium: Ceramics, Concrete

Public artwork in Södra Länken traffic tunnel south of Stockholm.