'GS1', 2020, ett konstverk av Alexandra Severinsson
GS1, 2020

Storlek:

Edition:

Pris:

24 x 15 cm

Unikt

1 500 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.