'Grums i ockra', 2018, ett konstverk av Amanda Björk
Grums i ockra, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

115 x 110 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.