'Grubblare/Brooder', 2021, ett konstverk av Carina Söderström
Grubblare/Brooder, 2021

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

140 x 100 cm

Unikt

30 000 SEK

Grubblare/ Brooder

Transport och andra avgifter kan tillkomma.