'Glint', 2017, ett konstverk av Sara Forsström
Glint, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

115 x 89 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.