'Glädjedans, kvinna, 3ex', 2017, ett konstverk av Monica Sandell
Glädjedans, kvinna, 3ex, 2017

Storlek:

Edition:

Pris:

60 x 23 cm

5

12 500 SEK

brons på stenpodium

Transport och andra avgifter kan tillkomma.