'Kretslopp', 2019, ett konstverk av Carina Karlsson
Kretslopp, 2019

Teknik:

Edition:

Textile

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.