'❀ Garden of Hildegard', 2019, ett konstverk av Tiffany Leiderby
❀ Garden of Hildegard, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Olja

5 x 5 x 1 cm

Unikt

600 SEK

Hildegard är känd för sina naturliga ingredienser i diet och terapi för att lindra smärta och för att främja läkning och ger insikter i mänsklig fysiologi och patologi. Som den "första publicerade kvinnliga läkaren" erbjuder Hildegard och en studie av läkemedelsmetoder som följs på 1200 talet.
Hildegard is known for its natural ingredients in diet and therapy to relieve pain and to promote healing and provides insights into human physiology and pathology. As the "first published female physician", Hildegard offers studies of natural medicine methods followed in the 13th century.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.