'Friheten finns inte i  betraktarens öga', ett konstverk av Snöfrid Caldeborg
Friheten finns inte i betraktarens öga

Kontakta för pris