'Foto', ett konstverk av Margareta Hedbäck
Foto

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.