'Förflyttat flöde', 2016, ett konstverk av Anna Tedestam
Förflyttat flöde, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Oil

122 x 250 cm

Oil on plywood