'Forest made of wood', 2019, ett konstverk av Christina Göthesson
Forest made of wood, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Woodwork

277 x 260 x 4 cm

Unikt

123 200 SEK

Forest made of wood. 2019. Borlänge modern. Brädor av tall, tusch.

”Christina Göthesson hämtar inspiration bakåt i tiden, sin egen familjehistoria. Släkten har varit lantbrukare i flera generationer. Åkrar omgärdade av stora djupa skogar. I verket ”Forest made of Wood” som består av trä och tusch, går tankarna till hennes far och farfar som tagit hand om träden, planterat, skött om dem för att slutligen sågat omkull dessa stammar. I Christinas händer förvandlas brädbitarna till en platsspecifik installation. Det andra verket består av armeringsjärn och skapar ett landskap med en avlägsen horisont. Den två och tredimensionella illusionen fungerar”.// Ulf Lundén Dalademokraten 2019