'Forest altar', 2017, ett konstverk av Melanie Wiksell
Forest altar, 2017

Storlek:

Edition:

120 x 140 x 80 cm

Unikt