Fontän, 2015

Teknik:

Storlek:

Edition:

Stone

160 x 300 x 300 cm

Unikt

Placering: vid entrén till ett servicehus. Stadsdelen Komarken, Kungälv.
Material: Granit, vatten, belysning.
Uppdragsgivaren för detta projekt var Kungälvsbostäder.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.