'Folding in and out', 2018, ett konstverk av Helena Andersson
Folding in and out, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Keramik, Aluminium

18 x 40 x 5 cm

Unikt

5 500 SEK

Arbetet tar avstamp i de japanska torra landskapsträdgårdarna Karesansui. Trädgårdarna har berört mig starkt genom dess suggestiva uttryck. Den organiskt formade keramiken står i kontrast mot aluminiumplåtens geometriska uttryck och för mig framkallar skulpturerna bilden av ett stycke konstruerat landskap, en trädgård i koncentrerad form. Mina skulpturer har en tydlig avgränsad yta, liksom de trädgårdar som inspirerat mig. I betraktarens öga kan denna begränsade yta bli till ett eget universum.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.