'Förmiddag Ibrahim', 2017, ett konstverk av Niklas Holmgren
Förmiddag Ibrahim, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

87 x 67 cm