'Förmiddag Ibrahim', 2017, ett konstverk av Niklas Holmgren
Förmiddag Ibrahim, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

87 x 67 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.