'Finding nature', 2020, ett konstverk av Lotta Sjöborg
Finding nature, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

140 x 100 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.