'Figure of speech no. 9', 2016, ett konstverk av Jonas Bouleau
Figure of speech no. 9, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

40 x 35 x 2 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.