'Figure in black', 2018, ett konstverk av Benjamin Andersson

Figure in black, 2018

Teknik:

Oil

Storlek:

100 x 80 x 3 cm

Edition:

Unikt

Pris:

23 625 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.