'Figure, birds', 1973, ett konstverk av Joan Miró
Figure, birds, 1973

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

146 x 114 cm

Unikt

Courtsey of Fundació Juan Miró, Barcelona.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.