'Figure, birds', 1970, ett konstverk av Joan Miró
Figure, birds, 1970

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

45 x 71 cm

Unikt

Private collection.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.