'Fig. 6', 2013, ett konstverk av Carl Hammoud
Fig. 6, 2013

Detaljer

Teknik/medium: Pencil