'Fig. 6', 2013, ett konstverk av Carl Hammoud
Fig. 6, 2013

Teknik:

Edition:

Pencil

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.