'Femling', 2019, ett konstverk av Natali Mårtensson
Femling, 2019

Teknik:

Edition:

Watercolour

Unikt

Motivet hämtat från gamla fotoalbum, teknik är flytande tusch.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.