'Femling', 2019, ett konstverk av Natali Mårtensson
Femling, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Watercolour

Motivet hämtat från gamla fotoalbum, teknik är flytande tusch.