'Farsta gymnasium', 2011, ett konstverk av Unknown
Farsta gymnasium, 2011

Edition:

Unikt