'Family', ett konstverk av Monica Sandell
Family

Storlek:

Edition:

Pris:

35 x 30 cm

Unikt

8 375 SEK

svartbrännande chamottelera

Transport och andra avgifter kan tillkomma.