'Familjen', 2021, ett konstverk av Iréne Hansson
Familjen, 2021

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Betong, Concrete, Stone

58 x 28 x 17 cm

Unikt

40 000 SEK

Skulptur, vitbetong, armerad, fastskruvad på en marmor skiva, klar 2021
Titel: Tillsammans (Together)

Transport och andra avgifter kan tillkomma.

Finns för upphämtning i 63343 Eskilstuna.