'- Fågel', ett konstverk av Ylva Jonsson
- Fågel

Storlek:

Edition:

Pris:

30 x 10 cm

Unikt

5 150 SEK

Skulptur av metallnät.

Ylva Jonsson
I Ylvas skulpturer av metallnät samsas hårt med mjukt och de mer sparsmakade skulpturerna av kroppar blandas
med de som sprakar av färg. De mjuka formerna utstrålar både styrka och stolthet. Materialet tillåter både blick
och ljus leta sig igenom och de sirliga, vackra skuggor som uppstår när ljuset passerar nätets maskor ger
ytterligare en dimension till skulpturerna. Belys eller njut av de skuggor som också det naturliga ljuset ger.
Fågelskulpturer, charmiga och fantasifulla, är av alltid en helt egen sort och kan möjligen ha släktingar i den
verkliga världen men Blygmesen, Fnitterfinken och Korsbenan är, liksom de andra fågelskulpturerna, helt unika.
Ylva arbetar främst i olika metallnät av järn, koppar, mässing och rostfritt. De skulpturer som sprakar av färg är
målade med akrylfärg. Skulpturerna formar Ylva på fri hand och alla får sina egna namn.

Detta konstverk tillhör en utlottning