'ett plus en', ett konstverk av Lars Spaak
ett plus en

Edition:

Pris:

Unikt

50 000 SEK

Skulptur i brons
patinerad och polerad