'Ett lux perpetua luceat eis', 2020, ett konstverk av Margareta Stjerna
Ett lux perpetua luceat eis, 2020

Teknik:

Edition:

Pris:

Akryl / Acrylic, Krita

Unikt

4 625 SEK

Det eviga ljuset lyser över er ( oss)

Transport och andra avgifter kan tillkomma.