'Escalator (11)', 2018, ett konstverk av Per Mårtensson
Escalator (11), 2018

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic, Aluminium

80 x 80 cm