'Erna Calderon', 2019, ett konstverk av Sven-Bertil Mårtensson
Erna Calderon, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Charcoal

80 x 60 cm

Unikt

Porträtt i kol på en medlem av Tranemos Konstnärsgrupp