'Energi', 2018, ett konstverk av Dan Ridemar
Energi, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

40 x 60 cm

Unikt

10 625 SEK

Här vill jag visa att vi alla ibland behöver en stillsam tillvaro att dra sig tillbaka till, för att hämta styrkan till att omfamna nya idéer och ideal. Detta kan ske mentalt eller fysiskt och en antidepressiv känsla uppstår, inom en.