'En ledtråd - A clue', 2019, ett konstverk av Petrus Bergstrand Nordenskiöld
En ledtråd - A clue, 2019

Storlek:

Edition:

100 x 100 x 5 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.