'En annan rörelse', 1990, ett konstverk av Cecilia Edefalk
En annan rörelse, 1990

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Oil

50.5 x 35 cm

Material: Oil on canvas
Dimensions: 50,5 x 35 cm