'Egyptisk stad', 2014, ett konstverk av Kristoffer Ekelund
Egyptisk stad, 2014