'Eftermiddag Drottninggatan 106', 2019, ett konstverk av Niklas Holmgren
Eftermiddag Drottninggatan 106, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Oil

88 x 130 cm