'Jiffies iii', 2022, ett konstverk av Elina Bergmark Wiberg
Jiffies iii, 2022

Storlek:

Edition:

14 x 20 x 11 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.