'Opina', 2018, ett konstverk av Tobias Wassberg/raos
Opina, 2018

Storlek:

Edition:

Pris:

80 x 50 x 2 cm

Unikt

4 900 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.