'Echoes #14', 2017, ett konstverk av Nadine Byrne
Echoes #14, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Textile / fabric

40 x 40 cm

Material: Embroidered linen, on stretcher with teak frame.