'Echoes #14', 2017, ett konstverk av Nadine Byrne
Echoes #14, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Textile

40 x 40 cm

Unikt

Material: Embroidered linen, on stretcher with teak frame.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.