'Rådhuset', 2020, ett konstverk av Kasper Nihlmark
Rådhuset, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic, Spray paint, Felt pen

40 x 40 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.