'e56-45b-091', 2022, ett konstverk av Katti Nilzén

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Egg tempera, Crayon

45 x 35 cm

Unikt

8 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.